Problemen bij de verwerking van minerale wol, kunnen zelfs tot ontstekingen of contacteczeem leiden.
Volgens dezelfde bron kunnen ook bij de toepassing van PUR huidproblemen optreden. Er wordt zelfs verwezen naar astmaverschijnselen. Voor EPS, in de volksmond ook wel ‘piepschuim’ genoemd, zijn dergelijke effecten niet gevonden.

Vezels
Over de invloed van vrijkomende vezels bij isolatiemateriaal bestaat nogal wat onduidelijkheid. De gezondheidsraad heeft
in 1992 het voorlopige standpunt gepubliceerd dat minerale kunstvezels (m.u.v. keramische vezels) niet als kankerverwekkend worden bestempeld. Toch is er nog altijd veel discussie over de risico’s m.b.t. de toepassing van minerale wol. Zie daarvoor de tekst van SenterNovem hiernaast.
Ook in Europa blijft onzekerheid bestaan. In Duitsland bijvoorbeeld gelden duidelijke regels ten aanzien van de risico’s bij het verwerken van minerale wol.Minerale wol geproduceerd vóór 1996 wordt als kankerverwekkend aangemerkt. Daarom dient men bij de verwijdering en sloop van dit materiaal passende maatregelen te nemen. De minerale wol die niet verdacht is, wordt in Duitsland ook als zodanig gekenmerkt. Voor EPS en PUR zijn geen bijzondere maatregelen van kracht.

Samenstelling
Minerale wol wordt gesponnen uit gesmolten gesteente (steenwol) of glasscherven (glaswol) en gebonden met
een kunsthars. Dit is meestal een oplossing van resol fenolformaldehyde hars, gemodificeerd met ammonium sulfaat, ammoniak en ammonium-silane. PUR is chemisch wat complexer en wordt gevormd door de reactie van di-isocianaat met
polyol. EPS wordt vervaardigd uit korrels van expandeerbaar polystyreen. Het bestaat voornamelijk uit koolstof en waterstof.
Op basis van de materiaalcomponenten is EPS het gezondheidsvriendelijkst.

Radioactieve straling
Radioactieve straling in woningen is in Nederland volgens een schatting van de gezondheidsraad verantwoordelijk voor ca. 800 sterfgevallen per jaar. De straling is afkomstig uit de bodem en uit bouwmaterialen.
EPS en PUR hebben geen afgifte van radioactieve straling. Dit in tegenstelling tot materialen zoals steenwol waar geringe maar wel duidelijk meetbare hoeveelheden straling uit vrijkomen.

Vezels en binnenklimaat
Er is een duidelijke relatie tussen het ‘Sick Building Syndroom’ en minerale wol, voornamelijk in kantoorgebouwen. Met name de toepassing van minerale wol tegels in verlaagde plafonds en de luchtverspreiding door airco’s zijn hier debet aan.

Formaldehyde en binnenklimaat
Formaldehyde is een gevaarlijke stof met risico’s voor de gezondheid. Het kan irriterend zijn voor de huid, ogen, neus
en keel, hoofdpijn of beroepsastma veroorzaken en zelfs tot spontane abortussen en aangeboren afwijkingen leiden.
Formaldehyde-emissie vindt wel bij minerale wol plaats maar niet bij EPS en PUR.

Schimmels
Schimmels in de woning kunnen gezondheidsklachten en stank veroorzaken. Voor een goed binnenklimaat dient het risico op schimmels en bacteriën in gebouwen te worden vermeden.
Kunststofisolatiematerialen met gesloten cellen
zijn vochtongevoelig en dragen niet bij aan schimmelvorming. Poreuze materialen zoals minerale wol zijn gevoeliger voor schimmelontwikkeling.
Vele rapporten beschrijven de risico’s van schimmelvorming in minerale wol.
EPS en PUR zijn minder gevoelig voor schimmels. EPS
wordt zelfs veelvuldig gebruikt als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen en medicijnen.

bron: Isolatie.info

glaswol Steenwol